АСОПТВ даний час широкого поширення набуло будівництво укриттів, розташованих на зупинках міського транспорту, у «пунктах незламності» та інших місцях, що виконують функцію надання оперативного захисту населення від повітряних загроз та інших засобів ураження противника. Тому біля цих укриттів мають бути розміщені засоби оперативного оповіщення про ці погрози. Оскільки сигнали наявних засобів оповіщення – сирен – не є оперативними і важко розуміються населенням, то в автоматизованій системі звукового оповіщення про повітряну тревогу “КОМКОН АСОПТ” повідомлення виконані комбінованими у вигляді сигналів імітації сигналу сирени і голосового повідомлення диктора.

З огляду на те, що зазначених укриттів передбачається побудувати велику кількість, всі засоби оповіщення доцільно об’єднати в єдину автоматизовану систему, що містить центр управління оповіщенням (ЦУО) і периферійні пристрої голосового і сигнального оповіщення (ППО). ППО можуть бути об’єднані в групи, до яких надсилаються команди на виконання однакових повідомлень про тривоги. ЦУО і ППО мають зв’язок по системі GPRS, яким передаються як команди виконання попередньо записаних в пам’ять ППО повідомлень, так і забезпечується контроль ЦУО щодо справності ППО.

Центр управління оповіщенням

Центр управління оповіщенням реалізований на персональному комп’ютері, що має вихід у мережу Internet та «білу адресу» у цій мережі. Програмне забезпечення дозволяє показувати розташування ППО на карті міста, відстежувати їх стан, виділяти та формувати групи ППО, видавати команди на видачу сигналів оповіщення. Воно дозволяє також готувати голосові та сигнальні повідомлення що записуватимуться в пам’ять ППО. Повідомлення про тривоги у ЦУО приймаються з єдиного центру оповіщення України та автоматично пересилаються до всіх ППО системи. Також передбачено можливість ручної видачі команд на оповіщення.

КОМКОН АСОПТ

Периферійні пристрої голосового і сигнального оповіщення

Обладнання ППО укладено в металеву шафу, в якій розташовані:

Пристрій звукового сповіщення про повітряну тривогу «КОМКОН ПЗО-01»;
• Комплект GPRS зв’язку;
• Блок живлення від мережі змінного струму 220В, 50Гц;
• Блок безперервного живлення.

Гучномовець з елементами кріплення може бути винесений окремо на довжину кабелю.

«КОМКОН ПЗО-01» дозволяє видавати повідомлення як у голосовому вигляді, так і у супроводі імітованих сигналів сирени. Повідомлення, що видаються, можуть бути, наприклад, у вигляді звуку сирени з повідомленням «Повітряна тривога, пройдіть в укриття», повідомлення «Повітряна тривога триває» або повідомлення «Відбій повітряної тривоги» та інших за бажанням замовника.

Пристрій має зв’язок із комплектом GPRS зв’язку, з якого приймає команди на озвучування повідомлень.

Живлення пристрою здійснюється від мережі змінного струму 220В, 50Гц, при відключенні якої живлення здійснюється від акумулятора блоку безперебійного живлення.

Габарити шафи 360х180х600мм, вага не більше 14 кг. Гучномовець із спрямованим випромінюванням може закріплюватися на стійці у зручному місці.